2018-06-07 12:14:12

Ri Move

U našoj je školi, tijekom svibnja, započelo provođenje sportske škole Ri move. 

U sklopu projekta provode se programi iz atletike, gimnastike i juda.

Programi obuhvaćaju učenje osnovnih vještina koje utječu na tjelesni i psiho-socijalni razvoj djece te poticanje tjelesne aktivnosti i zdravog načina života.

Ri move se provodi u školskoj dvorani za vrijeme produženog boravka, a provode ga educirani treneri iz svake sportske grane i poznati riječki sportaši.

Program je besplatan za sve polaznike.


Osnovna škola "Eugen Kumičić" Rijeka