preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Eugen Kumičić" Rijeka

Login

Službena e-mail adresa škole:

ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

MATEMATIČKA LIGA

Pano u holu

Katalog knjižnice

e-Dnevnik

Dan sigurnijeg interneta

Korisni linkovi:

https://www.csi.hr/

Centar za sigurniji internet

http://www.petzanet.hr/ 

Virtualna učionica vezana

za sigurnost na internetu

https:

//www.sigurnostnainternetu.hr/ 

Savjeti i preporuke za

neometano korištenje

internetskih usluga i zaštitu osobnih podataka. 

 

Kalendar
« Svibanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Tražilica
Korisni linkovi

Komarci - edukativni film

Grad Rijeka

Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 11. 2013.

Ukupno: 244403
Ovaj mjesec: 3446
Ovaj tjedan: 1235
Danas: 24
Logo i moto škole

Ako hoćeš u životu važan biti,

u Kumičiću znanjem se okiti!

E-UČENJE

S nama i za nas

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Hrvatska akademska i istraživačka mreža

Portal za škole

Hrvatski obrazovni portal

Prijava na stručne skupove

eMatica

Agencija za mobilnost i programe EU

eLektire

Mail servisi

N A T J E Č A J - za radno mjesto - UČITELJA INFORMATIKE

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

     E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :                 08877510898

U  Rijeci,          18. svibnja  2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

N A T J E Č A J - za radno   mjesto

                                                    

 1. UČITELJA INFORMATIKE    –  na neodređeno nepuno  radno vrijeme od  16  sati tjedno  

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJ

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 18. svibnja     2018. godine

 

KLASA:      110-01/18-01/4

URBROj:    2170-55-01-18-2

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

Rezultati izbora na radno mjesto učiteljice RN u PB, objavljenog 18.4.2018.
K.E. magistra primarnog obrazovanja s položenim stručnim ispitom izabrana je na radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku,na određeno puno radno vrijeme -  zamjena za djelatnicu na bolovanju a najdulje do 30. lipnja 2018.
Svi kandidati učenici natječaja biti će obaviješteni zemaljskom poštom.
N A T J E Č A J - za radno mjesto 1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

     E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :                 08877510898

U  Rijeci,          18. travnja 2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011.,

NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40, objavljuje

N A T J E Č A J - za radno   mjesto

 

 1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE  U PRODUŽENOM BORAVKU –  na određeno puno radno vrijeme  do povratka djelatnice na rad a najdulje do 30. lipnja 2018. godine

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/

Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJ

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole  18. travnja    2018. godine

KLASA:      110-01/18-01/2

URBROj:    2170-55-01-18-2

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

 

Rezultati za radno mjesto učitelja fizike objavljenog 9. ožujka 2018. godine
D.V. magistar inženjerstva i fizike materijala izabran je po natječaju za radno mjesto učitelja fizike na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
 
Svi kandidati učesnici natječaja o rezultatima izbora biti će obaviješteni pismenim putem.
Rezultati za radno mjesto defektologa - socijalnog pedagoga objavljenog 9. ožujka 2018. godine
A.M. magistra socijalne pedagogije s položenim stručnim ispitom izabrana je za radno mjesto defektologa -  socijalnog pedagoga na neodređeno puno radno vrijeme
 
Svi kandidati učesnici natječaja o rezultatima izbora biti će obaviješteni pismenim putem.
NATJEČAJI U ŠKOSLKOJ 2017./2018. GODINI
UČITELJA FIZIKE – na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do povratka djelatnice na rad
Mirjana Troskot / datum: 9. 3. 2018. 10:30

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :                 08877510898

U  Rijeci,          9. ožujka 2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J - za radno   mjesto

                                                    

 1. UČITELJA FIZIKE   –  na određeno nepuno  radno vrijeme od  20 sati tjedno  do povratka djelatnice na rad

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJ

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 9. ožujka    2018. godine

 

KLASA:      110-01/18-01/1

URBROj:    2170-55-01-18-2

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J - za radno mjesto 1. DEFEKTOLOGA – SOCIJALNOG PEDAGOGA – na neodređeno puno radno vrijeme
Mirjana Troskot / datum: 9. 3. 2018. 10:27

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

       Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

       E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,        9 . ožujka 2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J -  za radno mjesto

 1. DEFEKTOLOGA – SOCIJALNOG PEDAGOGA        –  na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju ,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJ

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 9. ožujka  2018. godine

KLASA:      110-01/18-01/2

URBROj:    2170-55-01-18-2

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić


[OPŠIRNIJE]Rezultati natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ce škole
Mirjana Troskot / datum: 18. 2. 2018. 16:28
 
mr.sc.  ANA ANIĆ OPAŠIĆ   imenuje se ravnateljicom Osnovne škole Eugen Kumičić Rijeka na vrijeme od pet godina s 1. travnjem 2018. godine.

[OPŠIRNIJE]REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO UČITELJA FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE
Mirjana Troskot / datum: 12. 1. 2018. 19:40
A. D. dobio je prethodnu suglasnost Školskog odbora  za zasnivanje radnog odnosa -  za radno mjesto učitelja Fizike na određeno nepuno radno vrijeme
 
I. Č. dobio je prethodnu suglasnost Školskog odbora  za zasnivanje radnog odnosa -  za radno mjesto učitelja Tehničke kulture  na određeno nepuno radno vrijeme
 
Svi kandidati učesnici natječaja biti će obaviješteni pismenim putem.

[OPŠIRNIJE]Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce škole
Mirjana Troskot / datum: 31. 12. 2017. 09:30

Na temelju članka 126. i  127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi   ( „Narodne novine“,  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12.,86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13. , 152/14. i 7/17) i članka   57. Statuta Škole,  Školski odbor Osnovne škole Eugen Kumičić Rijeka  sukladno  Odluci od 28. prosinca 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ce škole

 

Ravnatelj/ca  školske ustanove mora ispunjavati  slijedeće uvijete:

 1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij,
 2. Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke  1. , za ravnatelja Škole može biti izabrana i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
 3. Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka može biti izabrana za ravnatelja Škole, ako u trenutku prijave za natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu ("Narodne novine" broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
 4. Najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5)godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama,
 5. Propisane člankom  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi 

Ravnatelj/ca se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne stariji od mjesec dana )
 • potvrdu ustanove o ukupnim  godinama  radnog iskustava i godinama radnog iskustva  na odgojno-obrazovanim poslovima
 • potvrdu ili elektronički zapis o stažu osiguranja  HZMO-a
 • dokaz  o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. Stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Roka za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana oda dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu . Osnovna škola Eugen Kumičić, Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, s naznakom „Natječaj za  imenovanje ravnatelja – ne otvarati „

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava


[OPŠIRNIJE]Natječaj učitelja fizike; učitelja tehničke kulture
Mirjana Troskot / datum: 28. 12. 2017. 10:21

   Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,

 ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154, 

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,       28. prosinca 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                                    za radna   mjesta 

 

1. UČITELJA FIZIKE – na određeno nepuno radnovrijeme od 20 sati tjedno do povratka djelatnice na rad

2. UČITELJA TEHNIČKE KULTURE – na određeno nepuno radno vrijeme od 24  sata tjedno do povratka djelatnice na rad

 

UVJETI: - 

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu prilažu: životopis, presliku diplomeili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaju roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________ 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 28. prosinca 2017. godine

 

KLASA:     110-01/17-01/8

URBROj:   2170-55-01-17-14

 

Ravnateljica škole

mr.sc. Ana Anić Opašić  

  

 

 


[OPŠIRNIJE]Poništenje natječaja za učitelja fizike i učitelja Tehničke kulture
Mirjana Troskot / datum: 22. 12. 2017. 13:50

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

              Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

          E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

  Obavijest o poništenju natječaja

  Natječaji za radna mjesto učitelja :

          fizike na određeno nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno – do povratka             djelatnice na rad   i tehničke kulture  na određeno nepuno radno vrijeme od       18 sati tjedno – do povratka djelatnice na rad,

   koji su objavljeni na web stranicama škole 7. prosinca 2017. godine    poništavaju se


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ - UČITELJA FIZIKE; UČITELJA TEHNIČKE KULTURE
Mirjana Troskot / datum: 7. 12. 2017. 12:56

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

      E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :                 08877510898

U  Rijeci,          7. prosinca  2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radna   mjesta

 

 1. UČITELJA FIZIKE   –  na određeno nepuno  radno vrijeme do 22 sata tjedno  do povratka djelatnice na rad
 2. UČITELJA TEHNIČKE KULTURE – na određeno nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno do povratka djelatnice na rad

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 7. prosinca   2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/8

URBROj:    2170-55-01-17-13

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

 

 

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

     E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,         23. studenoga 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ - UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA; UČITELJA INFORMATIKE
Mirjana Troskot / datum: 23. 11. 2017. 12:52

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

     E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,         23. studenoga 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radno mjesto

 

 1. UČITELJA INFORMATIKE ( rano učenje )  –  na određeno nepuno  radno vrijeme od 20 sati  tjedno  do povratka djelatnice na rad, a najdulje do 30. lipnja 2018. godine

 

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj- informatika “  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 23. studenoga  2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/8

URBROj:    2170-55-01-17-12

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

 

 

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

      E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,         23. studenoga 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radno mjesto

 

 1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA  –  na neodređeno nepuno  radno vrijeme do 32 sata tjedno

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj- engleski jezik  “  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 23. studenoga  2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/8

URBROj:    2170-55-01-17-13

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju